LONZA BIOTEC vyrábí produkty, které vyhovují požadavkům na jakost a zdravotní nezávadnost. Prioritou je plné uspokojení potřeb a komplexní řešení požadavků zákazníků.

K dosažení těchto cílů společnost zajišťuje, udržuje, ověřuje a rozvíjí systém řízení jakosti, který je ve shodě s legislativními požadavky a mezinárodními standardy.

Naše mateřská společnost Lonza Group Ltd vlastní globální certifikát systému řízení jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001:2008. V tomto globálním certifikátu (vydaném SQS - Swiss Association for Quality and Management Systems) je zahrnuta i společnost LONZA BIOTEC s.r.o.

Bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravinářských a veterinárních produktů zajišťuje systém HACCP (Hazard Analytical Critical Control Points).

LONZA BIOTEC získala certifikát o splnění požadavků FAMI-QS (Code of Practice for Feed Additives and PreMixture Operators), jehož smyslem je minimalizovat potenciální nebezpečí v oblasti krmiv pro zvířata, které by svém důsledku mohlo znamenat nebezpečí pro člověka.